Onze kijk

mountainsCrystallum Coaching heeft een eigen kijk op coaching, of liever gezegd, op menselijke interactie. Deze kijk hebben we verwoord in een negental principes:
1. Mensen hebben iets gemeen – mensen kunnen elkaar als geen ander begrijpen en van daaruit helpen;
2. Mensen zijn nieuwsgierig – middels vraag en antwoord leren we als mens over onszelf en de wereld om ons heen;
3. Mensen dragen bij – mensen creëren tezamen de werkelijkheid waarin ze leven en werken;
4. Mensen groeien door verbinding – mensen zijn sociaal en ontwikkelen zich via persoonlijke relaties;
5. Mensen zoeken waarde – mensen streven met hun handelen waardevolle doelen na;
6. Mensen handelen vanuit eigenbelang – menselijk gedrag wordt in belangrijke mate bepaald door hetgeen belangrijk is voor de mens in kwestie;
7. Mensen leven vanuit hun perceptie – mensen hebben hun eigen kijk op hoe dingen werken (zij bepalen hun eigen waarheid);
8. Mensen hebben een keuze – mensen kunnen reflecteren op hun gedrag en bewust kiezen voor verandering van dat gedrag;
9. Mensen bepalen hun eigen integriteit – ieder mens heeft een persoonlijke hierarchie van normen en waarden.

Ieder principe biedt een andere invalshoek om naar mensen te kijken en daarmee de mogelijkheid om als coach op verschillende manieren van waarde te zijn te persoon die gecoacht wordt.

Coaching is vaak gericht op het bewerkstellingen van een gewenste gedragsverandering. Een praktisch model voor veranderen is het zogenaamde “Transtheoretisch model”, ontwikkelt door James O. Prochaska en zijn collega’s van de universiteit van Rhode Island (Verenigde Staten). Het model verdeelt het gedragsveranderingsproces in 5 herkenbare stadia:

1. Pre-contemplatie – je ben je er niet van bewust dat je een probleem hebt en moet veranderenTT_model
2. Contemplatie – je herkent dat je een probleem hebt, maar je weet nog niet of je wilt veranderen
3. Voorbereiding – je neemt de beslissing om iets aan je gedrag* te doen
4. Actie – je doet daadwerkelijk iets aan je gedrag
5. Consolidatie – het nieuwe gedrag wordt geïntegreerd in je dagelijks leven

Wanneer je overweegt om met een coach aan de slag te gaan, is het handig om te weten waar je staat in je veranderingstraject. Voor iedere fase zijn er een aantal specifieke manieren om een stap voorwaarts te realiseren. Een coach zal samen met jou vaststellen waar je staat, zodat hij / zij de juiste ondersteuning en uitdaging kan bieden. Mocht je interesse hebben om meer te lezen over Prochaska’s kijk op veranderen, dan raden wij je zijn boek “Changing for Good” (1994) aan.

* Gedrag is hier een breed begrip. Het omvat zowel innerlijke gedachten en gevoelens, alsook uiterlijk zichtbare gedragingen.